قرآن کریم

شب ها تا سوره های حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن را نمی خواند نمی خوابید.
جابر گفته است: شب تا سوره های «تبارک» و «الم تنزیل» را نمی خواند نمی خوابید.
سوره اعلی را دوست می داشت.
هنگام خواندن قرآن، صدایش را می کشید.
با آوایی زیبا قرآن می خواند.
-------------------------------
این فرازها، قسمت هایی از زندگی زیبای پیامبر مهربانی محمد صلی الله علیه و آله وسلم است.
همه ی ما می دانیم که قرآن کتابی است برای همه ی زمان ها
و همه ی ما می دانیم که قرآن، کتاب هدایت است
ولی با این حال کمتر به سراغ آن می رویم  و آن را می خوانیم.
در روایتی است که یکی از معصومین می فرمایند: مؤمنی که قرآن نمی خواند مانند گلی است که بو نمی دهد.
و در روایات دیگر تأکید شده است که حداقل روی 50 آیه از این کتاب شریف که عهدی بین ما و خداوند است را بخوانید.
به علاوه، زیبا خواندن قرآن نیز مسأله مهم دیگری است که می فرمایند: هر چیزی زیبایی مخصوص به خود را دارد و زیبایی قرآن، صوت زیباست.
از این ها گذشته عمل به قرآن بالاترین اهمیت را دارد به طوری که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است و در قیامت می گویند: «بخوان و بالا برو».
از طرف دیگر هر چیز آدابی دارد و آداب تلاوت قرآن، با وضو بودن و رو به قبله بودن و تدبر در آیات و فهم معانی آن است... این ها همه، نکاتی به اختصار و گزیده بود تا بدانیم «خواسمون هست»...