در تبلیغات تلویزیونی اخیراً دیده ایم که «به به چه بوی خوبی» و کنایه از این که ماده غذایی منزل با روغن مطلوبی پخت شده است و در نتیجه بسیار خوش بو  و لذیذ است. خوب این مطلب چه ربطی به قرآن کریم دارد.
و اما نکته ای که می خواهم عرض کنم خانه ای است که برای ملائکه آسمان مانند ستاره ای برای اهل زمین می درخشد و گویا آنان می گویند «به به چه خانه ی پر نوری». و نور، برای ملائکه روشنایی چراغ های منازل ما نیست. و چه بسا منازلی که بسیار از این جهت روشن باشند ولی ظلمت گناه چهره های آن ها را تاریک کرده باشد، کما این که در آیات شریفه قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است «یوم تبیض وجوه و تسود وجوه»، «علیها غبرة» .
پس می خواهیم که چهره ملکوتی خود و خانه ی خود را نورانی کنیم و خدا و فرشتگان و اهل آسمان ما را مورد لطف و محبت خود قرار دهند و دعاهای ما را پاسخی شایسته گویند و ما نیز مشمول دعاهای آنان شویم.
پس بیاییم در خانه قرآن تلاوت کنیم و برکت و نور خانه را زیاد کنیم...