در قرآن کریم، آیاتی هستند که به مؤمنین امید می دهند و افق زندگی را برایشان زیباتر می کند. یکی از این آیات، آیه شریفه 53 زمر است که می فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انه هو الغفور الرحیم. و به بندگان گنهکارش وعده ی رحمت و آمرزش می دهد. و چنان چه اراده ی ما در ترک گناه ضعیف باشد، با فهم این آیه و تدبر در آن متوجه می شویم که : «باز آی اگر توبه شکستی باز آی» و «صد بار اگر توبه شکستی باز آی» و راه همیشه باز است. و درهای رحمت او هیچ گاه بسته نمی شود. آری خانواده ای که سرشار از رحمت خدا شد، همواره به سوی او بازگشت می کند و درهای غضب خداوند را می بندد. و سوال من این است که آیا مشاهده شبکه های مستهجن ماهواره ای آیا درهای رحمت خداوند را باز نگه می دارد و راه توبه اش چیست؟
درست است. راه توبه و بازگشت به خداوند شکر نعمت های اوست و این که از هر نعمتی به درستی استفاده کنیم و با چشم خود گناه نکنیم و وسایل دور شدن از خداوند را از خود و خانواده ی خود دور کنیم. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم ناراً: یعنی ای مؤمنان خود و اهل خود را از آتش دور کنید. و این جا محل تفکر است... و شما فکر کنید... و شاید دوست داشتید نظر بدهید...