«به تحقیق ولی و سرپرست شما خداوند، و رسول او و مومنان یعنی کسانی که اقامه نماز می کنند و در حال رکوع زکات می دهند است.» مائده 55
پیروی از ولایت و ولی امر، مسئله ای است که در بین انبیا مانند حضرت موسی علیه السلام  بوده است زمانی که به کوه طور رفتند و هارون علیه السلام را به جای خود و جانشین خود قرار دادند.
و این آیه شریفه طبق تفاسیر معتبر در مورد امام علی علیه السلام نازل شده است.
و شناخت ولی امر مسئله بسیار مهمی است.
و به اعتقاد شیعه، ولی امر، علی علیه السلام و ذریه پاک او تا امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف هستند.
و به اعتقاد شیعه، ولی امر، مفسر قرآن و تبیین کننده احکام خدا است.


و امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف اکنون زنده اند و آیا ما از ایشان تبعیت می کنیم.
طبق فرمایشات ایشان و سایر امامان (ع) و دلایل دیگر نقلی و عقلی در زمان غیبت، فقهایی که از هوای نفس تبعیت نمی کنند و علم و تدبیر لازم را دارند بر سایر مردم از جانب امامان ولایت دارند.
و ما می بایست احکام دینی را از آن ها تقلید کنیم.
و آن ها واسطه ما با امامان (ع) و خداوند هستند.
پس تقلید در احکام از وظایف خانواده قرآنی است.
خانواده ی قرآنی با اولیای خدا همراه است و دین خود را از آن ها می گیرد.
و از دستور عقل که می گوید در هر امری به متخصص رجوع کن ، رجوع می کند.